ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ปรับปรุงครั้งที่ 2  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ปรับปรุงครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2554 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ฐิตินันท์ เพียงเพ็ญ

ผู้เข้าชม 4621 ท่าน