คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดรักษาราชการแทน  
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ระมาด แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดรักษาราชการแทน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 10.35 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 5282 ท่าน