องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ห่างจากตัวจังหวัดตาก 120 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๖๖.๘๕ ตารางกิโลเมตร
 
 


ความเป็นมาของอำเภอ สันนิษฐานว่า เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาว กะเหรี่ยงมานานกว่า 100 ปี ต่อมามีชาวไทยจากทางภาคเหนือได้พากันอพยพลงมา หาที่ทำกิน และเห็นว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและมีคน อพยพ มาอยู่เรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ จึงได้ตั้งเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอแม่สอด เมื่อ หมู่บ้าน ขยายใหญ่ขึ้นอีก พระอินทรคีรี นายอำเภอแม่สอด ในสมัยนั้น จึงได้ยกฐานะ ขึ้นเป็นกิ่ง อำเภอแม่ระมาด และได้สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอขึ้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ระมาด และแต่ง ตั้งให้ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เป็นปลัดกิ่งอำเภอคนแรก และที่ว่าการอำเภอยัง ตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนทุกวันนี้
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมย และประเทศสหภาพเมียนมาร์  
 
 
 
 
 
 


ตำบลแม่ระมาด มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ที่เหมาะ แก่การเพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำ เช่น แถบลำห้วยแม่ระมาด
 
 


อาชีพหลัก

เกษตรกรรม ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทำนา ปลูกข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 75

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้กวาดดอกหญ้า คิดเป็นร้อยละ 15

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10
รวมทั้งหมด 100
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,928 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,032 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15

หญิง จำนวน 2,896 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,706 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 66.85 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านต้นผึ้ง 638 632 1,270 513  
2   ห้วยนกแบ , สันแกลลอน (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 958 824 1,782 484
  3   บ้านไหล่ท่า (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 169 160 329 223  
4   บ้านแม่ระมาด (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 622 659 1,281 752
  6   บ้านป่าไม้หัก (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 98 91 189 137  
7   บ้านสันป่าตึง 185 170 355 183
  8   บ้านหล่านห้วย , ท่าข้ามกลาง 362 360 722 414  
    รวม 3,032 2,896 5,928 2,706
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ครัวเรือน อบต.แม่ระมาด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10