หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
   
         
  ที่อยู่ : 444 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก 63140
 
  โทรศัพท์ : 055-581-750  
  โทรสาร : 055-581-750  
  Website : www.maeramad.go.th  
  Email : maeramad@maeramad.go.th  ประชาสัมพันธ์ 11
ส่วนการคลัง 19

นายก อบต. 12
ส่วนการศึกษาฯ 20

รองนายก อบต. 13
ส่วนสาธารณสุขฯ 21

ประธานสภา 14
ส่วนสวัสดิการ 22

ปลัด อบต. 15
งานพัสดุ 23

หน้าห้องนายก 16
งานทะเบียนพาณิชย์ 24

สำนักปลัด 17
งานป้องกันฯ 25

กองช่าง 18
แฟกซ์ 26
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)