ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 12 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256299,400132,065115,488173,287206,136145,41290,284102,314127,137109,51539,269-1,340,307
256147,20734,64870,72952,15066,04373,11957,52654,20152,48789,315179,052128,165904,642
256016,52230,89042,61034,18442,10153,50454,63051,51449,59154,58944,26750,199524,601
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,540,343
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี