หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ ใบสำคัญ ฎีกางาน เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียน คุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการเงิน

งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

งานเก็บรักษาเงิน

งานประสานมวลชน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการบัญชี

งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

งานงบการเงินและงบทดลอง

งานแสดงฐานะทางการเงิน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานจัดเก็บและประมวลผลรายได้

งานพัฒนารายได้

งานควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

งานสิทธิประโยชน์

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

งานพัสดุ

งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10