หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้าน วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
งานก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานก่อสร้างและบูรณะถนน

งานก่อสร้างสะพานและเขื่อน

งานธุรการและข้อมูลก่อสร้าง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานสำรวจและออกแบบ

งานประมาณราคาก่อสร้าง

งานควบคุมงานก่อสร้าง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานผังเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานสำรวจและแผนที่

งานวางผังพัฒนาเมือง

งานควบคุมอาคารและผังเมือง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการประปา

งานไฟฟ้าสาธารณะ

งานบริการและประสานสาธารณูปโภค

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10