หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
กองสวัสดิการและสังคม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาอาชีพงานส่งเสริม และพัฒนาเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

งานกีฬาและนันทนาการ

งานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ

งานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

งานธุรการและข้อมูลทั่วไป

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10