หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชนและโรงเรียน งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันยาเสพติด งานบริการสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานธุรการและสุขาภิบาลทั่วไป

งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมุ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัยชุมชนและโรงเรียน

งานควบคุมโรคติดต่อ

งานป้องกันยาเสพติด

งานสุขศึกษาและบริการสาธารณสุข

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมและเผยแพร่

งานกำจัดขยะและของเสีย

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10