กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้หน่วยงานพิจารณานำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” เป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน ดาวน์โหลดได้ ตามไฟล์แนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 13.56 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 96 ท่าน