หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 
ประกาสสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2561  เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 09.47 น. โดย คุณ ฐิตินันท์ เพียงเพ็ญ

ผู้เข้าชม 142 ท่าน