หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 
การออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2562  
 

ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด มีแผนออกให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อบริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้ได้รับความสะดวก ระหว่างวันที่ 11 - 19  มีนาคม  2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.20 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 175 ท่าน