หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด กำหนดดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงและรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.54 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 135 ท่าน