หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์
 
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  
 

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนถึงผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล   รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงาน สาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ติดต่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่  ค่าธรรมเนียม  50  บาท
  2. เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  ครั้งละ 20 บาท
  3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชกิจ 20 บาท
  4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ 30 บาท
  5. ขอให้ตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ 20 บาท  
  6.  ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร  ฉบับละ 30 บาท

**หมายเหตุ :   ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเลิกประกอบพาณิชยกิจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 10.20 น. โดย คุณ ฐิตินันท์ เพียงเพ็ญ

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10