หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   11 มี.ค. 2562 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    8 มี.ค. 2562 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   การออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2562   8 มี.ค. 2562 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561   8 ก.พ. 2562 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561   19 ธ.ค. 2561 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561   19 ธ.ค. 2561 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)   15 พ.ย. 2561 328
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนออกให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2561   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   9 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562   11 มิ.ย. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22