หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด (พ.ศ. 2561-2564) [ 1 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 427  
 
  (1)