หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 


 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 191  
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล ในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 223  
 
  (1)