หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาด หมู่ที่ 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานเงินสะสมและเงินกองทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2