หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 


 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ อบต [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2