หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 


 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (2) [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2