หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)