หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศผลการำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2      3