หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 


 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดฯ [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 104  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)     2      3