หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


 
ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
 
 
 


 
ในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด มีแร่ลิกไนท์ เป็นจำนวนมาก
 
 
 


 
 


แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย 8 แห่ง ได้แก่

ห้วยแม่ระมาด

ห้วยแห้ง

ห้วยถ้ำ

ห้วยคด

ห้วยขะเนจื้อ

ห้วยนกแล

ห้วยหม่องวา

ห้วยแม่จะเรา
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย 31 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น 100 แห่ง
 
บ่อโยก 20 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง
 
ประปา(กรมอนามัย) 1 แห่ง