หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 

เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗


เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ (เพิ่มเติม)


การช่วยเหลือสาธารณภัย


การสนับสนุนน้ำา อุปโภค–บริโภค


งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์


งานบริการข้อมูลข่าวสาร


การรับแจ้งการทุจริต


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การรับสมัครเด็กนักเรียน


คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

 
  (1)     2