หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


 
วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา ทำสวน
 
 


     
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลแม่ระมาด นับถือศาสนาพุทธคิดเป็น ร้อยละ100โดยมี วัด 2 แห่ง ได้แก่

วัดภุมราวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดป่าไม้ห้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศาลเจ้า 4 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 4 , 7 และ 8 โบสถ์ 2 แห่ง
 
 


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  
 
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  

การศึกษาอื่นๆ ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๓ แห่ง
      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,7,8
 
 


         

ค่าย ตชด. จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์จราจร จำนวน 2 แห่ง
 
 


         

โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10