หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


   

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๙๕๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๔ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

จำนวนครัวเรือนที่ใช้โซล่าเซลล์ ๑๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๗ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 


         

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 2 แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 


 
ในเขตตำบลแม่ระมาด มีประปาหมู่บ้านจำนวน ๔ แห่ง
 
 
 


       

ปั้มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง

ฟาร์มหมูขนาดเล็ก 1 แห่ง

ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ 1 แห่ง

ฟาร์มไก่ 1 แห่ง
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10