หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


   

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๙๕๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๔ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

จำนวนครัวเรือนที่ใช้โซล่าเซลล์ ๑๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๗ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 


         

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 2 แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 


 
ในเขตตำบลแม่ระมาด มีประปาหมู่บ้านจำนวน ๔ แห่ง
 
 
 


       

ปั้มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง

ฟาร์มหมูขนาดเล็ก 1 แห่ง

ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ 1 แห่ง

ฟาร์มไก่ 1 แห่ง
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10